מַזָּל טָלֶה,  MAZAL  TALE,  

אחד משניים עשר המזלות בגלגל המזלות, מ- 21.3 עד 20.4 , מזלו של חודש ניסן.

נמצא במגדיאל, באזור שמות המזלות.

מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020