מַזָּל עַקְרָב,  MAZAL  AKRAV,

אחד משניים עשר המזלות בגלגל המזלות, מ- 24.10 עד 21.11 , מזלו של חודש מר-חשוון.

נמצא במגדיאל, באזור שמות המזלות.

מקור השם: סימלי