מַזָּל דְּלִי,  MAZAL  DLI,  

אחד משניים עשר המזלות בגלגל המזלות, מ- 21.1 עד 18.2 , מזלו של חודש שבט. 

נמצא במגדיאל, באזור שמות המזלות.

מקור השם: סימלי