מַזָּל דָּגִים,  MAZAL DAGIM,

אחד משניים עשר המזלות בגלגל המזלות, מ- 19.2 עד 20.3 , מזלו של חודש אדר.

נמצא במגדיאל, באזור שמות המזלות

מקור השם: סימלי