מוֹרֶשֶת, MORESHET,

אוסף של ערכים, כללים, תרבות ומנהגים המועברים מדור לדור.

נמצא במגדיאל
מקור השם: מלחמה והגנה בעולם

אתרים ברחוב - בתי ירושבסקי - מערב

(ש.ק.)