מוֹרְדי הגטאות,  MORDEI  HA`GETAOT, 

לזכרם של היהודים אשר בזמן השואה התארגנו בגטאות ומרדו ולחמו מול הנאצים הגרמנים במלחמת העולם השנייה.

נמצא בגני צבי 

מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020