מוֹרְדי הגטאות,  MORDEI  HA`GETAOT, 

לזכרם של היהודים אשר בזמן השואה התארגנו בגטאות ומרדו בנאצים הגרמנים במלחמת העולם השנייה.

נמצא בגני צבי 

מקור השם: סימלי

(ש.ק.)