מִבְצָע מֹשֵׁה, MIVTZA  MOSHE,

המבצע הראשון של העלאת יהודי אתיופיה לארץ ממחנות הפליטים שבסודן, ברכבת אוירית ב- 21 בנובמבר 1984 - 5 בינואר 1985

 נמצא בגיל עמל


מקור השם: ההתיישבות בארץ
(ש.ק.)