יְשַעְיָהוּ,  YESHAYAHU, 

ישעיהו בן אמוץ, נביא בממלכת יהודה באמצע תקופת בית ראשון.

נמצא בגיורא

מקור השם: אישים ודמויות בתנ"ך