יַסְמִין, YASMIN,

צמח מרפא ריחני, ממשפחת הזיתיים.

נמצא בין בן גוריון, גורדון  ושרת, באזור שמות פרחים וצמחים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020