יְחֶזְקֵאל,  YECHEZKEL, 

יחזקאל הנביא, בן בוזי הכהן, שכיהן בתקופת בית ראשון, בתקופתו מעשה מרכבה וחזון העצמות היבשות.

נמצא בגיורא

מקור השם: אישים ודמויות בתנ"ך