טֵבֵת, TEVET,  

החודש הרביעי בלוח השנה העברי המתחיל בתשרי, והעשירי במניין המקראי המתחיל בניסן. מזלו דלי. 
בו מציינים את עשרה בטבת

נמצא בין  הרחובות בן גוריון, גורדון ושרת,

מקור השם: סימלי
 
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020