טֵבֵת, TEVET,  

החודש הרביעי בלוח השנה העברי המתחיל בתשרי, והעשירי במניין המקראי המתחיל בניסן.מזלו דלי. 

בו מציינים את עשרה בטבת

נמצא בין  הרחובות בן גוריון, גורדון ושרת,
מקור השם: סימלי
(ש.ק.)