חַרְצִית, HARTZIT ,
נקראת גם כרִיזַנְטֶמָה , צמח בר נפוץ ממשפחת המורכביים, משמש גם כצמח נוי.

נמצא בין הרחובות בן גוריון, שרת וגורדון, באזור שמות פרחים .

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020