חַרְצִית, HARTZIT ,
נקראת גם כרִיזַנְטֶמָה, צמח בר נפוץ ממשפחת המורכביים, משמש גם כצמח נוי.

נמצא בין הרחובות בן גוריון, שרת וגורדון, באזור שמות פרחים .

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות