חֲטִיבַת גוֹלָנִי, HATIVAT GOLANI, 

חטיבת חיל רגלים סדירה בצה"ל, שהוקמה בשנת 1948.

 נמצא במגדיאל

מקור השם: מלחמה והגנה בארץ
 
אתרים ברחוב - בתי ירושבסקי - מזרח
(ש.ק.)