חוֹדְשֵׁי הַשָּׁנָה, HODSHEI  HA`SHANA,

לציון שניים עשר החודשים המרכיבים שנה.

נמצא בין בן גוריון, שרת וגורדון, באזור שמות חדשי השנה העבריים.

מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020