זָקִיף, ZAKIF ,

ולא הזקיף .  על שם שמואל זוכוביצקי-זקיף, ממיסדי מגדיאל, ראש הועד וראש המועצה הראשון שלה, כנויו היה "אלוף מגדיאל"

נמצא במגדיאל
מקור השם: אישים בהוד השרון

אתרים ברחוב - בית זקיף שמשמש את המועצה הדתית

(ש.ק.)