זַ'בּוּטִינסְקִי, ZHABUTINSKI, 

זאב ז`בוטינסקי 1880 - 1940, ציוני, ראש תנועת בית"ר, מייסד התנועה הרביזיוניסטית.

נמצא ליד קניון מרגלית-עזריאלי, 

מקור השם: אישים ודמויות בארץ

אתרים ברחוב - דיור מוגן עד 120, פארק 4 העונות, ספסל האבן ו-3 ברושים, בי"ס תיכון הדרים

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020