הַתָמָר,  HA`TAMAR, 

צריך להיקרא: תמר. על שם תמר אורן, בת מושב ירקונה, אשר נרצחה ב- 23 במאי 1950, בידי מרצחים ערבים, שעברו בסמוך למקום, והיא רק בת 19.

גם- תמר הוא  פריו של עץ הדקל, ואחד משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל. 

נמצא בנוה נאמן

מקור השם: אישים ודמויות בהוד השרון

בסמוך לרחוב בתוך פרדס עומדת אבן לזכרה של תמר

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020