הַתְּחִיָּה,  HA`TCHIYA,

כינוי לתקופה אשר מסוף תקופת ההשכלה, 1881, ועד החלטת האו"ם על חלוקת ארץ ישראל בכ"ט בנובמבר 1947.

 ולציון תחיית עם ישראל.

נמצא במגדיאל

מקור השם: סימלי
(ש.ק.)