הַשְׂעוֹרָה, HA`SEORA,

סוג דגן, אחד משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל. משמשת כחומר גלם להכנת בירה.

סמטה בגני צבי, באזור של 4 ו-7 המינים.

 
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות
(ש.ק.)