הַשָלוֹם,  HA`SHALOM, 

על שם שלום לרנר 1898 - 1956,
ראש מועצת  רמתיים 1949 - 1955 וממייסדיה.
צריך להיקרא-שלום,

נמצא בשכון עממי 

מקור השם: אישים ודמויות בהוד השרון

אתרים ברחוב - חורשת האחים על שם האחים עמי ומשה יולביץ בני רמתיים שנפלו בהגנתם על המדינה.