הַשִׁיקְמִים,  HA`SHIKMIM,

עצים ירוקי עד, ממשפחת התותיים, הגדלים באזורים חוליים והיו נפוצים באזור זה.

נמצא ברמתים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות
 
אתרים ברחוב - חורשת האחים

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020