הַשׁוֹמֵר, HA'SHOMER,

ארגון הגנה ושמירה ביישוב היהודי בארץ ישראל, שלפני קום המדינה 1909 - 1920,
הוקם על ידי ארגון "בר גיורא".  בהנהגת אלכסנדר זייד.

נמצא ברמת הדר.

מקור השם: אישים ודמויות בארץ