הֶרְצַל,  HERTZEL, 

בנימין זאב תיאודור הרצל, 1860 - 1904,
חוזה מדינת היהודים ומייסד ההסתדרות הציונית.

אחד מארבעת הרחובות הראשונים של מגדיאל

המתיישבים הראשונים קראו לו - רחוב הקובנאים, כי רוב דיירים היו יוצאי קונה שבליטא

 נמצא במגדיאל
מקור השם: אישים ודמויות

אתרים ברחוב: הבאר הראשונה של מגדיאל בפינת הרחוב עם המקשר , וחזית בית פרלמן (הרצל 16)

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020