הֶרְצַל,  HERZEL, 

בנימין זאב תיאודור הרצל, 1860 - 1904,
חוזה מדינת היהודים ומייסד ההסתדרות הציונית.

אחד מארבעת הרחובות הראשונים של מגדיאל

המתיישבים הראשונים קראו לו - רחוב הקובנאים, כי רוב דייריו היו יוצאי קוֹבְנָה שבליטא

 נמצא במגדיאל
מקור השם: אישים ודמויות

אתרים ברחוב: הבאר הראשונה של מגדיאל בפינת רחוב  המקשר , וחזית בית פרלמן (הרצל 16),
בסופו שיכון מזרחי א'.