הָרָמָה,  HA`RAMA,

מישור רחב וגבוה, לציון רמת הגולן בצפון הארץ, בגבול ישראל סוריה, נכבשה במלחמת ששת הימים.

נמצא בגיל עמל

 
מקור השם: אתרים ומקומות בארץ
(ש.ק.)