הָרָמָה,  HA`RAMA,

מישור רחב וגבוה, לציון רמת הגולן בצפון הארץ, בגבול ישראל סוריה, שנכבשה במלחמת ששת הימים.

נמצא בגיל עמל

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020