הָרִאשׁוֹנִים,  HA`RISHONIM,

להנצחת המתיישבים הראשונים שהקימו את ארבע המושבות .

נמצא ברמתיים.

מקור השם: אישים מקומיים

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020