הַפְּרָחִים HA`PRACHIM,

ברחוב זה גידלו בשדות פרחים והיתה בו משתלה גדולה, מכאן שמו.

נמצא במגדיאל

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020