הַפַּרְסָה,  HA`PARSA,  

צורתו של רחוב זה היא כפרסת הסוס, מכאן שמו.

נמצא ברמתים

מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020