הַצְּבִי,  HA`TZVI,

על שם צבי ציימן, ראש מועצת רמתיים בין השנים 1947 - 1949.
אמור להיקרא - צבי, ללא הא הידיעה

נמצא בשכון עממי

מקור השם: אישים ודמויות בהוד השרון