הַצְּבִי,  HA`TZVI,

צריך להיקרא - צבי, על שם צבי ציימן, ראש מועצת רמתיים בשנים 1947 - 1949.

נמצא בשכון עממי
מקור השם: אישים ודמויות בהוד השרון 

(ש.ק)