הָעֲרָבָה,  HA`ARAVA,

צמח, ערבי נחל-ערבה, אחד מארבעת המינים שמברכים עליהם בסוכה.                                                         

נמצא בגני צבי באזור רחובות על שם 4 ו-7 המינים.

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות/אתרים ומקומות בארץ

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020