הָעֵמֶק,  HA`EMEK, 

בקעה, אזור גאוגרפי נמוך המוקף הרים.

נמצא ברמתים

מקור השם: אתרים ומקומות בארץ

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020