הֶעָמָל,  HE`AMAL, 

עבודת כפיים, לציון העמל הרב, שהשקיעו  הפועלים על מנת להתקיים.

נמצא ברמתים

מקור השם: סימלי 
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020