הָעֲלִיּוֹת,  HA`ALIYOT,

לציון חמש העליות לארץ ישראל שהחלו בשנת 1882. 

נמצא בגני צבי.

מקור השם: ההתיישבות בארץ

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020