הָעֲלִיּוֹת,  HA`ALIYOT,

לציון גלי העליות לארץ ישראל שהחלו משנת 1882.

נמצא בגני צבי.
מקור השם: ההתיישבות בארץ

(ש.ק)