הָעֲלִיּוֹת,  HA`ALIYOT,

לציון  העליות לארץ ישראל שהחלו בשנת 1882.
העלייה הראשונה (1882-1903)
העלייה השנייה (1904-1914)
העלייה השלישית (1919- 1923)
העלייה הרביעית (1924- 1928)
העלייה החמישית (1929-1939)
"על כנפי נשרים" – עליית יהודי תימן (1949)
"מבצע עזרא ונחמיה" - עליית יהודי עיראק (1951-1950)

נמצא בגני צבי.

מקור השם: ההתיישבות בארץ