הַעֲבוֹדָה,  HA`AVODA,

עמל, עמלם של הפועלים שדאגו ודואגים, להביא פרנסה לביתם..

נמצא בהדר

מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020