הַעֲבוֹדָה,  HA`AVODA,

עמל, לציון עמלם של הפועלים שדאגו ודואגים, להביא פרנסה לביתם.

נמצא בהדר

מקור השם: סימלי