הַסוֹכְנוּת, HA`SOCHNUT,

ארגון יהודי כלל עולמי, שהוקם בשנת 1929, ועסק בהשבת יהודים לארץ ישראל, ייסוד ישובים חדשים וחינוך. ברחוב זה בנתה הסוכנות היהודית  3 בתים בני 2 קומות עבור פועלים מהאזור, שנקראו בתי הסוכנות.

נמצא בהדר 

מקור השם: ההתיישבות בארץ
 
אתרים ברחוב - מצוי מבנה דו קומתי-בתי הסוכנות, ששימש את מגורי הפועלים בהכשרות
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020