הַסַּבְיוֹן,  HA`SAVYON, 

פרח בר  צהוב, ממשפחת המורכביים, זרעיו מסודרים בתפרחת לבנה המזכירה שערות של סבתא  ומכאן שמו.

נמצא ברמתים
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

(ש.ק.)