הֶנְרְיֶיטָה סוֹלְד  HENRIETTA  SOLD    

1860 - 1945, מחנכת, עובדת סוציאלית, סופרת ופעילה ציונית מייסדת ארגון הנשים "הדסה" עמדה בראש "עליית הנוער" ודאגה להצלת ילדים ונוער ולהעלותם לארץ ישראל.

נמצא בגני צבי

מקור השם: אישים ודמויות

אתרים ברחוב - בית ספר ממלכתי א', בי"ס צורים, אנדרטה לחללי גני צבי

(ש.ק.)