הַנּוֹטְרִים, HA`NOTRIM, 

גָּפִירִים, כוחות שיטור יהודיים בארץ ישראל, שהוקמו במסגרת המשטרה הבריטית, עם פרוץ פרעות תרצ"ו-תרצ"ט, 1936 - 1939, על מנת לעזור לבריטים לשמור על הסדר ולמנוע פרעות.

נמצא בנוה הדר. 

מקור השם: מלחמה והגנה בארץ ובהוד השרון

(ש.ק.)