הַנּוֹטְרִים, HA`NOTRIM, 

גָּפִירִים, כוחות שיטור יהודיים בארץ ישראל,  במסגרת המשטרה הבריטית, שהוקמו עם פרוץ פרעות תרצ"ו-תרצ"ט, 1936 - 1939, על מנת לעזור לבריטים לשמור על הסדר ולמנוע פרעות.

נמצא בנוה הדר. 

מקור השם: מלחמה והגנה בארץ ובהוד השרון

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020