הַמִּתְנַחֲלִים,  HA`MITNACHALIM, 

המתיישבים שקבעו מגוריהם על נחלה

 נמצא  בגיל עמל

מקור השם: ההתיישבות בארץ ישראל
 
(ש.ק.)