הַמְּקַשֵּר,  HA`MEKASHER,

רחוב המקשר בין מגדיאל לגני עם.

נמצא במגדיאל. 

מקור השם: סימלי
 
אתרים ברחוב - שרידי הבאר הראשונה של מגדיאל

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020