הַמַּעְפִּיל,  HA`MA`APIL,

מעפיל, הוא עולה חדש אשר הוברח לארץ ישראל ללא אישור עלייה, בתקופת שליטת-המנדט הבריטי בארץ ישראל

נמצא בגני צבי

מקור השם: ההתיישבות בארץ ישראל
 
אתרים ברחוב - עמדת הגנה מבטון בחצר בית מס' 16

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020