הַמַּעְפִּיל,  HA'MA'APIL

מעפיל, הוא עולה חדש אשר הוברח לארץ ישראל ללא אישור עלייה, בתקופת שליטת-המנדט הבריטי בארץ ישראל

נמצא בגני צבי

מקור השם: ההתיישבות בארץ ישראל
 
אתרים ברחוב - עמדת הגנה מבטון בחצר בית מס' 16