הַמַּעְגַּל,  HA`MA`AGAL,

מציין את צורתו של הרחוב - צורת מעגל.

נמצא בגיל עמל

מקור השם: סימלי

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020