הַמַּעֲבָר,  HA`MA`AVAR,

 מציין את המעבר מדרך רמתים לכיוון רחוב ישורון.

סימטה ברמתים,

מקור השם: סימלי
 
רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020