הַמְּכוֹנַאי,  HA`MECHONAI, 

בעל מלאכה העוסק בתיקון וטיפול בחלקי מכונות ומכוניות

נמצא בנוה נאמן מערב

מקור השם: סימלי 
(ש.ק.)