הַמַּחְתָּרוֹת, HA'MACHTAROT

ארגונים אשר פעלו בסתר נגד השלטון התורכי והבריטי בארץ ישראל לפני קום המדינה.

* ניל"י- נצח ישראל לא ישקר,
* לח"י- לוחמי חרות ישראל,
* אצ"ל- ארגון צבאי לאומי,
* פלמ"ח- פלוגות מחץ
* ההגנה, הארגון הצבאי הגדול, הוקם ב-1920. 

נמצא בגני צבי


מקור השם: מלחמה והגנה בארץ