הַמְּיַסְּדִים, HA`MEYASDIM,

מיסדי ארבע המושבות שהתאחדו להיות הוד השרון. רמת הדר, שהוקמה בשנת 1938 ומיסדי מגדיאל 1924, רמתים 1925 והדר 1927.

נמצא ברמת הדר
מקור השם: אישים ודמויות בהוד השרון

(ש.ק.)