הַמָּגֵן, HA'MAGEN

מגיני המושבה מגדיאל אשר עמדו והגנו על אזור זה מפני הכובש הערבי. 

נמצא במגדיאל 


מקור השם: סמלי

אתרים ברחוב -
 בית ספר יסודי המגן