הַלּוּלָב, HA`LULAV,

כפות תמרים, אחד מארבעת המינים שמברכים עליהם בסוכה, הנקטף מעץ הדקל.

סמטה בגני צבי, באזור של 4 ו-7 המינים.

מקור השם עולם הטבע והחקלאות

(ש.ק.)