הַלֶּחִ"י,  HA`LECHI,

לוחמי חרות ישראל, אחד מארגוני המחתרות אשר פעלו בארץ ישראל, נגד הבריטים, לפני קום המדינה.

נמצא בנוה הדר
מקור השם: מלחמה והגנה בארץ ובהוד השרון

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020