הַלֶּחִ"י, HA`LECHI,

לוחמי חרות ישראל, אחד מארגוני המחתרות אשר פעלו בארץ ישראל, נגד הבריטים, לפני קום המדינה.

נמצא בנוה הדר
מקור השם: מלחמה והגנה בארץ ובהוד השרון

(ש.ק.)