הַכֶּרֶם,  HA`KEREM,

מטע אשר מגדלים בו גפנים-ענבים וזיתים. כרם ענבים וכרם זיתים.

נמצא ברמתים

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

רשמה: שמחה קליין, הצריף הראשון, 2020