הַכֶּרֶם,  HA'KEREM

מטע אשר מגדלים בו גפנים- ענבים וזיתים. כרם ענבים וכרם זיתים.

נמצא ברמתים

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות