הַכֶּרֶם,  HA`KEREM,

מטע אשר מגדלים בו גפנים-ענבים וזיתים.

נמצא ברמתים

מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

(ש.ק.)