הַכַּלָּנִית,  HA`KALANIT,

פרח בר מוגן, ממשפחת הנוריתיים, פורח בחורף,

הכלנית היא הפרח הרשמי של ישראל 


נמצא שכון עממי
מקור השם: עולם הטבע והחקלאות

(ש.ק.)